Monthly Archives: Tháng Tám 2017

Tuyển Vĩnh

“Hồi nhỏ nghe phụ thân kể chuyện, nói rằng… … Ngày xưa có một người mời khách, mời được bốn vị bằng hữu. Đến ngày hôm đó, một người bận việc không đến được. Chủ nhà thuộc mẫu hay nhớ … Tiếp tục đọc

Trích dẫn | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?