Category Archives: Thơ

Vô đề – Lý Thương Ẩn

無 題 –                  Vô đề 相見時難別亦難  Tương kiến thời nan biệt diệc nan 東風無力百花殘  Đông phong vô lực bách hoa tàn 春蠶到死絲方盡  Xuân tàm đáo tử ti phương tận 蠟炬成灰淚始乾  Lạp cự … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Thơ | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đằng Vương các – Vương Bột

滕王 閣                    Đằng Vương các 滕王高閣臨江渚, Đằng Vương cao các lâm giang chử 佩玉鳴鸞罷歌舞。 Bội ngọc minh loan bãi ca vũ 晝棟朝飛南浦雲, Họa đống triệu phi nam phố vân 珠簾暮捲西山雨。 Châu liêm mộ quyển tây sơn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Thơ | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trừ Châu tây giản – Vi Ứng Vật

滁州西涧                Trừ Châu tây giản 獨憐幽草澗邊生, Độc liên u thảo giản biên sinh 上有黃鸝深樹鳴。 Thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh 春潮帶雨晚來急, Xuân triều đế vũ vãn lai cấp 野渡無人舟自橫     Dã đô vô nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Thơ, 未分類 | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thương Sơn tảo hành – Ôn Đình Quân

商山早行 Thương Sơn tảo hành 晨起動徵鐸, Thần khởi động chinh đạc 客行悲故鄉。 Khách hành bi cố hương 雞聲茅店月, Kê thanh mao điếm nguyệt 人跡板橋霜。 Nhân tích bản kiều sương 槲葉落山路, Hộc diệp lạc sơn lộ 枳花明驛墻。 Chì hoa minh diệc tường 因思杜陵夢, Nhân tư Đỗ Lăng mộng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Thơ | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lý Hạ

蝴蝶舞 Hồ điệp vũ 楊花撲帳春雲熱, Dương hoa phác trướng xuân vân nhiệt 龜甲屏風醉眼纈。 Quy giáp bình phong túy nhãn hiệt 東家蝴蝶西家飛, Đông gia hồ điệp tây gia phi 白騎少年今日歸。Bạch kỵ thiếu niên kim nhật quy Bướm bay Ngoài thềm hoa liễu phất phơ Mây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Thơ | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đỗ Mục

泊秦淮 Bạc Tần Hoài 煙籠寒水月籠沙, Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa 夜泊秦淮近酒家。 Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia 商女不知亡國恨, Thương nữ bất tri vong quốc hận 隔江猶唱後庭花 Cách giang do xướng hậu đình hoa Trăng soi cát khói vương nước lạnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Thơ | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tương Tiến Tửu – Lý Bạch

將進酒 君不見: Quân bất kiến 黃河之水天上來, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai 奔流到海不復回? Bôn lưu đáo hải bất phục hồi 又不見: Hựu bất kiến 高堂明鏡悲白髮, Cao đường minh kính sầu bạch phát 朝如青絲暮成雪? Triều như thanh ty mộ thành tuyết 人生得意須盡歡, Nhân sinh đắc ý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?